WITAMY NA STRONIE KATEDRY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI !

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko rozumianą, interdyscyplinarną problematyką jakości  i bezpieczeństwa zywności, wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowanych czy warto i  jak wdrozyć dobre praktyki produkcyjne i systemy zarządzania w zakładach branży spożywczej. 

Zadania badawcze i dydaktyczne naszej jednostki obejmują wszystkie etapy produkcji i dystrybucji produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego tj. pozyskiwanie surowców rolnych, wytwarzanie żywności, gotowe produkty spożywcze i ich transport, a także obszar aspektów i oddziaływań środowiskowych. 

 

. Główne obszary badań Katedry to: 

 

 

       Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem żywności uczystniczy ponadto w realizacji zajęć na wszystkich kierunkach studiów proponowanych przez Wydział Nauk o Zywności i Zywieniu oraz prowadzi Studium Podyplomowe z zakresu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zywności. Treści związane z tą ważną dla wszystkich producentów i konsumentów żywności tematyką są też przedmiotem kierunku stacjonarnych studiów inzynierskich o nazwie Jakość i Bezpieczeństwo Zywności. Zapraszamy do wspólpracy !!!